חזקה במעריך שלילי

בפרק זה נגדיר מהי חזקה שמעריכה הוא מספר שלילי שלם

שיעורים

06:26 חזקות רמה שנייה - מעריך שלילי מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
09:11 חזקה עם מעריך שלילי מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:39 חזקה במעריך שלילי מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
04:38 הבנת חזקות שליליות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:09 חוקי חזקות - תרגיל 5 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
07:59 תרגול חזקות עם מעריך שלילי מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית