כתיבה מדעית של מספרים

בשימושים מדעיים יש צורך לעתים קרובות לכתוב מספרים גדולים מאוד או קטנים מאוד. בפרק זה נראה כיצד ניתן לייצג מספרים אלה בסיוע חזקות באופן פשוט וקצר.

שיעורים

05:25 כתיב מדעי של מספרים קטנים - ליהי מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
11:16 כתיבה מדעית של מספרים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

12:49 דוגמאות לייצוג מדעי מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:49 כתיב מדעי של מספרים גדולים מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
06:46 תרגול כתיב מדעי של מספרים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית