חזקות עם מעריך לא שלם

כאן נעסוק בחזקות בהן המעריך אינו מספר שלם

שיעורים

09:12 חזקות רמה שלישית - מעריך שבור מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית