שורשים וחזקות עם מעריכים שאינם שלמים

בפרק זה נעסוק בשורשים ריבועיים, ובצורתם הכללית - חזקות עם מעריכים לא שלמים.