שורש שלישי, מרובע, ועוד

כאן נכיר שורשים שלישיים, מרובעים ועוד.

שיעורים

08:45 ביטויי שורשים עם שורשים גבוהים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
11:12 בגרות במתמטיקה 5 יחידות חוקי שורשים מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
09:35 שורשים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:50 שורשים אלגברה כיתה יב - שחר נודלר מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:37 פישוט ביטויים שורשיים 1 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:35 פתרון משוואות עם שורשים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
03:09 פישוט ביטויים שורשיים 3 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
04:20 תרגיל שורש שלישי מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:50 פישוט ביטויים שורשיים 2 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית