הגדרת קיבול

כאן נגדיר את מושג הקיבול באופן תיאורטי - היחס בין מטענו של קבל לבין המתח עליו.

שיעורים

13:59 קיבול והארקה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:39 תורת החשמל 67 - מהו קבל מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
05:43 קבלים וקיבול מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
15:32 קיבול בפחות מ-16 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

07:42 DIY Lightning Experiment! Make a SHOCKING Capacito מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:30 פיזיקה חשמל -קיבול וקבלים בעיה 20161 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:49 קבל כדורי הסבר מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:31 פיזיקה חשמל- קיבול של כדה''א מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית