קיבול וקבלים

בפרק זה נלמד על קבלים - רכיבים שיכולים לאגור מטען חשמלי, ועל מושג הקיבול - היחס בין מטען הקבל לבין המתח בין הדקיו