אנרגיה של קבל

כאן נשתמש בתכונותיו של קבל כדי לחשב את האנרגיה החשמלית האצורה בו

שיעורים

03:59 אנרגיה של קבל לוחות מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:28 האנרגיה האגורה בקבל טעון מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
11:12 אנרגיה של קבל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:23 אנרגיה של קבל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית