הגדרת תנודות הרמוניות פשוטות

זה פרק מבוא לתנועה הרמונית, בו נעסוק בהגדרות הבסיסיות - מהן תנודות הרמוניות, משרעת, זמן מחזור, תדירות.

שיעורים

04:27 הגדרה, תנועה הרמונית פשוטה מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
06:54 תנועה הרמונית פשוטה מושגים מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
07:44 מכניקה: תנועה מחזורית- 1. הגדרות מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:00 Definition of Amplitude and Period מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית