תנועה הרמונית פשוטה מושגים

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בינואר 2018

להשלים