גלים - הגדרות בסיסיות

בפרק זה נעסוק בהגדרות בסיסיות של גלים:
תווך, פולס, גלי אורך ורוחב, משרעת, פונקציית העתק זמן ופונקציית העתק מקום.

שיעורים

13:03 מבוא לגלים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
09:11 גלים ואופטיקה פיזיקאלית- 2. תצוגה מתימטית של גל מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
02:52 גלים03 - אלינה קולטון אורך רוח מאת benster777, הועלה ע"י איתמר בנית
12:43 גלים ואופטיקה פיזיקאלית- 1.גלים הגדרות מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
13:31 גלים - מושגים בסיסיים מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:36 אילוסטרציה לגל רוחבי מחזורי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
05:07 אלינה קולטון גלי אורך וגלי רוחב מאת benster777, הועלה ע"י איתמר בנית
00:58 בריכת גלים מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

05:04 מסע אל הקרינה האלקטרומגנטית - מבוא מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית