גלים ואופטיקה פיזיקאלית- 2. תצוגה מתימטית של גל

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 בפברואר 2016

להשלים