אורך גל, זמן מחזור ותדירות

בפרק זה נעסוק בהגדרות ומונחים בסיסים בגלים מחזוריים - זמן מחזור, תדירות ואורך גל

שיעורים

05:16 Sound Properties (Amplitude, Period, Frequency, Wa מאת khanacademymedicine, הועלה ע"י איתמר בנית
04:58 אלינה קולטון גל, אורך גל, זמן מחזור ותדירות מאת benster777, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:57 גלים מכאניים חד ממדיים - גלים עומדים במיתר מאת dan steinitz, הועלה ע"י דן שטייניץ

אחר

03:10 What is color? - Colm Kelleher מאת TED-Ed, הועלה ע"י איתמר בנית