אלינה קולטון גל, אורך גל, זמן מחזור ותדירות

מאת benster777, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 בפברואר 2016

להשלים