גלים מחזוריים

בפרק זה נעסוק בתופעות הקשורות לגלים מחזוריים - גלים המורכבים ממספר רב של פולסים בהפרשים קבועים.