קבועים

בפרק זה נלמד כיצד להצהיר על משתנים קבועים, ולאילו שימושים הם נחוצים.

שיעורים

02:17 משתנים קבועים בשפת #C מאת אופק חיים, הועלה ע"י איתמר בנית