משתנים קבועים בשפת #C

מאת אופק חיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2016

להשלים