יחס היקפים במשולשים דומים


בפרק זה נעסוק ביחס ההיקפים בין משולשים דומים