משולשים

משולשים הם מצולעים בעלי שלוש צלעות. הבנת משולשים ותכונותיהם היא בסיס חשוב לגיאומטריה של מצולעים.