יחסים במשולשים דומים

בפרק זה נעסוק ביחסים בין תכונות שונות של משולשים דומים