מלבן

מלבן הוא מרובע שכל זוויותיו ישרות. מלבן הוא גם מקבילית.

שיעורים

05:23 ממקבילית למלבן: מקבילית שבה אחת מזוויותיה ישרה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:18 גיאומטריה: המלבן - הגדרות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:19 ממקבילית למלבן: מקבילית שאלכסוניה שווים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:36 כיתה י-גיאומטריה- תכונות מלבן מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:02 במלבן האלכסונים שווים זה לזה. מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

פתרונות תרגילים

11:00 גיאומטריה: חישוב שטחי משולשים הנוצרים במלבן מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:07 כיתה י-גיאומטריה- תרגיל עם מלבן מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:56 הנדסת המישור: מלבן במשולש, חישוב שטחים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:26 כיתה ט - שיעור 06 - מפמ''ר תשע''ד - חישוב שטח מלבן מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
10:44 שאלון 804 שאלה 5 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:59 מקבילית בעלת זווית ישרה היא מלבן מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית