בניית מלבן בגאוגברה בעזרת משפט אלכסוני המלבן

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 באוקטובר 2016

להשלים