ממקבילית למלבן: מקבילית שאלכסוניה שווים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים