מיתרים ומרחקים ממרכז המעגל

מיתר הוא קטע ישר המחבר שתי נקודות על המעגל.

שיעורים

05:01 מיתרים וזוויות מאת פיני ואייל, הועלה ע"י איתמר בנית
17:00 מיתרים ומרחקם במרכז המעגל מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:22 פתרון תרגיל 4 בעמוד 195 חלק ב1 מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
04:09 פתרון תרגיל 10 בעמוד 196 בחלק ב1 מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית