פתרון תרגיל 10 בעמוד 196 בחלק ב1

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2016

להשלים