מעגלים נחתכים ומשיקים

בפרק זה נעסוק במצבים השונים בהם יכולים מעגלים לפגוש זה את זה.

שיעורים

24:24 שני מעגלים מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
06:02 שאלון 804, סרטון 2, הסבר שני מעגלים וקטע מרכזיים מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:58 דמיון משולשים במעגל-5 יחידות חזרה מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
13:53 דמיון משולשים בשני מעגלם משיקים מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
10:19 תרגיל - שני מעגלים משיקים- 5 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
08:22 806 מועד ב 2010 תשע שאלה 5 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
08:25 קיץ 2012 מועד ב תשע"ב 806 שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
05:05 תרגול שני מעגלים ב גאומטריה כיתה יא מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:12 תרגול שני מעגלים א גאומטריה כיתה יא מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
11:40 כיתה י 804 - גיאומטריה - שיעור 07 - חיתוך 2 מעגלים מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית