שאלון 804, סרטון 2, הסבר שני מעגלים וקטע מרכזיים

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במאי 2016

להשלים