דמיון משולשים במעגל

בפרק זה נעסוק בדמיון בין משולשים החסומים במעגל.

פתרונות תרגילים

07:53 בני-גורן.טיוי | דמיון משולשים במעגל – משיק | 2 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:11 מעגל-בעיות עם דמיון משולשים | שאלון 806 ג' עמ' 517 מאת MY.GEVA - אתר פתרונות וידאו במתמטיקה מבית יואל גבע, הועלה ע"י איתמר בנית