מעגל-בעיות עם דמיון משולשים | שאלון 806 ג' עמ' 517

מאת MY.GEVA - אתר פתרונות וידאו במתמטיקה מבית יואל גבע, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במאי 2016

להשלים