מיתרים נחתכים במעגל

בפרק זה נעסוק בזוגות של מיתרים במעגל החותכים זה את זה.

פתרונות תרגילים