פתרון תרגיל פרופורציה במעגל-מיתרים חותכים 5 יחידות

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2017

להשלים