הגדרת כוח ויחידות

בפרק זה נגדיר את המושג כוח, ונגדיר את יחידת ניוטון המשמשת לכימות של הגודל "כוח".

שיעורים

02:48 הגדרה של כוח מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:23 הגדרת כוח ויחידת הכוח ניוטון מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית