הגדרת כוח ויחידת הכוח ניוטון

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 ביולי 2014

0:00 - החוק הראשון של ניוטון
0:20 - הגדרת המושג כוח
1:45 - כוח המשיכה כבסיס להגדרת יחידת מידה לכוח
2:44 - הגדרת יחידת המידה ניוטון
3:25 - מדידת גודל כוח המשיכה בעזרת יחידת ניוטון.
4:45 - סיכום