תנאי לניצבות שני ישרים

בפרק זה נלמד כיצד לקבוע האם שני ישרים נתונים הם ניצבים זה לזה.

שיעורים

05:41 גאומטריה אנליטית - שיפועים של ישרים מאונכים מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
03:24 ניצבות של ישרים מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
04:55 משוואת הישר על פי שיפועקווים מקבילים ומאונכים Cesa מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
08:10 תנאי למאונכות ישרים מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
11:22 תרגול ישרים מאונכים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

02:54 ניצבות של ישרים תרגילים מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
06:16 הנדסה אנליטית ישרים מאונכים תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית