ישרים

ישר הוא אוסף כל הנקודות המקיימות משוואה לינארית מסוימת.