מרחק של נקודה מישר

בפרק זה נלמד כיצד למצוא מרחק של ישר מנקודה.

שיעורים

05:09 מרחק בין נקודה לישר מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
05:39 מרחק נקודה מישר מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:39 תרגיל מורכב במרחק נקודה מישר 3 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
11:04 תרגיל מורכב במרחק נקודה מישר מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
07:09 תרגיל מורכב במרחק נקודה מישר 4 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
08:24 מרחק בין נקודה לישר תרגיל 1 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
10:09 תרגיל מורכב במרחק נקודה מישר 5 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית