חוק הוק

בפרק זה נחקור התנהגות קפיצים ונלמד את חוק הוק
מטרות הלמידה:
- הלומדים יבינו את התגובה העקבית של קפיצים להפעלת כוח.
- הלומדים ידעו את חוק הוק.
- הלומדים יבינו מהו מקדם קפיץ ומה משמעותו.
- הלומדים יבינו מהי התארכות וכיצד מודדים אותה.
- הלומדים ידעו להשתמש בחוק הוק על מנת לחשב התארכות, כוח או קבוע קפיץ בתרחישים שונים.
- הלומדים ידעו כי חוק הוק תקף הם במתיחה והן בכיווץ קפיץ.

שיעורים

19:19 כוח אלסטי וחוק הוק מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
36:23 כוח הקפיץ מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
06:53 כוח אלאסטי מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
23:57 כוח אלסטי י 310316 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:54 חוק הוק מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:36 חוקי ניוטון- 4. מתיחות של חוט וקפיץ מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
10:06 חוק הוק מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
16:36 כוח אלאסטי מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:43 כוח אלסטי 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:19 תרגיל כוח אלסטי 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:05 11 תרגיל קפיץ 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:22 תרגיל קפיץ 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית