חוק הוק

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בספטמבר 2015

להשלים