תרגילים עם מלבנים

בפרק זה נראה דוגמאות לתרגילים בגיאומטריה אנליטית המשלבים תכונות מלבנים

פתרונות תרגילים

06:41 גאומטריה אנליטית אנך אמצעי ומעגל מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
13:17 תרגיל בגיאומטריה אנליטית-מלבן מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
05:59 שאלון 801: גאומטריה אנליטית - קיץ 2007 מועד ב מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
08:43 תרגיל בגיאומטריה אנליטית-ריבוע מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית