תרגילים עם מעוינים

בפרק זה נראה דוגמאות לתרגילים בגיאומטריה אנליטית המשלבים תכונות מעוינים

פתרונות תרגילים

13:58 803 שיעור שני משוואת הקו הישר - מעוינים מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
14:26 תרגיל בגיאומטריה אנליטית-מעויין מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
10:50 הנדסה אנליטית שאלה מסכמת 2 הישר מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית