תרגילים עם מקביליות

בפרק זה נראה דוגמאות לתרגילים בגיאומטריה אנליטית המשלבים תכונות מקביליות

שיעורים

02:31 גיאומטריה אנליטית 803 המעגל פתרון תרגיל מאגר 7 מאת אתר עגורים לימודי מתמטיקה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:46 גאומטריה אנליטית קיץ 2008 מועד ב מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית