תרגילים עם מקביליות

בפרק זה נראה דוגמאות לתרגילים בגיאומטריה אנליטית המשלבים תכונות מקביליות

פתרונות תרגילים

03:46 גאומטריה אנליטית קיץ 2008 מועד ב מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית