מיתרים של פרבולות

בפרק זה נכיר את תכונותיהם של מיתרים בפרבולות - קטעים הפוגשים את הפרבולה בשתי נקודות.

פתרונות תרגילים

04:57 תרגול מיתר של פרבולה ב גאומטריה אנליטית כיתה יב מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:43 תרגול מיתר של פרבולה א גאומטריה אנליטית כיתה יב מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
08:10 מיתר של פרבולה ג גאומטריה אנליטית כיתה יב מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:00 גאומטריה אנליטית - פרבולה. שאלון 07 מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית