פרבולות

בפרק זה נעסוק בתיאור פרבולות בכלים אנליטיים.