משוואת האליפסה

בפרק זה נכיר את המשוואה המתארת את האליפסה.

שיעורים

06:19 שאלון 807: גאומטריה אנליטית - אליפסה מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
16:18 גיאומטריה אנליטית מהי אליפסה מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

02:38 משוואת אליפסה קנונית - תרגיל מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
05:43 תרגיל עם אליפסה ומשולשים מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
06:53 תרגיל מיתרים באליפסה מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
06:55 נקודות על אליפסה - תרגיל מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
02:01 משוואת אליפסה - תרגיל מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
13:40 שאלון 807 שאלה 1 - אליפסה ופרבולה מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

17:23 פיתוח משוואת האליפסה מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית