אליפסות

בפרק זה נעסוק בתיאור אליפסות בכלים אנליטיים.