סדרה חשבונית לפי כלל נסיגה

בפרק זה נלמד כיצד לתאר סדרה חשבונית באמצעות כלל נסיגה.

פתרונות תרגילים

08:27 שאלון 805 שאלה 1 - כלל נסיגה לסדרה חשבונית מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
04:27 סדרה חשבונית לפי כלל הנסיגה מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
09:36 פתרון בגרות חורף 2015 שאלה בסדרות שאלון 806 מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית
01:36 סדרת נסיגה חשבונית - תרגיל לדוגמא מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
05:25 סדרה המוגדרת על ידי כלל נסיגה תרגול 2 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית