סדרות חשבוניות

סדרה חשבונית היא סדרה בה ההפרש בין כל שני אברים סמוכים קבוע.