סדרות

בפרק זה נעסוק בסדרות של מספרים הניתנות לתיאור פשוט באמצעות נוסחאות, ובפרט בסדרות חשבוניות והנדסיות.