הגדרת סדרה הנדסית

בפרק זה נגדיר מהי סדרה הנדסית ונכיר את מאפייניה - איבר ראשון ומנה.

שיעורים

03:19 סדרה הנדסית שיעור מס' 1,הגדרה מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:30 תנאי קיום סדרה הנדסית מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

16:30 שאלה בסדרה הנדסית - 5 יחידות- בני גורן מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
01:06 סדרה הנדסית - תרגיל לדוגמא מס' 4 מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
06:46 מהי סדרה הנדסית תרגול 2 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית