סדרות הנדסיות

סדרה הנדסית היא סדרת מספרים בהם המנה בין כל שני אברים סמוכים קבועה.